Alue- ja asuntokehitys

Aluekehityksen ja asuntotuotannon hankkeiden ytimessä on kohteiden täyden
potentiaalin hyödyntäminen.

aluekehitys mobiili
aluekehitys web

Alue- ja asuntohankkeiden kehittämisessä ja toteutussuunnittelussa tavoitteena on hankkeen arvon maksimointi. Meille HIMLA:ssa se tarkoittaa hankkeen omistajan tarpeiden kartoittamista ja kohteen mahdollisuuksien perinpohjaista tarkastelua niin arkkitehtuurin, sääntelyn kuin talouden näkökulmista, oli kyse sitten vapaarahoitteisista kohteista tai tuetusta asuntotuotannosta.

Tuloksena on hankkeen omistajan kannalta arvokas kokonaisuus tunnuslukuineen, joiden pohjalta hankkeessa etenemisestä on mahdollista päättää.

HIMLAn hankkeiden kirjo vaihtelee asumisesta julkiseen rakentamiseen, asemakaavoitukseen sekä maankäytön suunnitteluun erilaisten toimintojen ympärille.

Erityisosaamistamme ovat muun muassa asumisen uudenlaiset konseptit, niin puu- kuin kivirakenteisina, lisäksi olemme toteuttaneet esimerkiksi puukerrostalokehityshankkeita.


HYÖDYT

1. Työtämme ohjaa arvoajattelu, jolloin lopputuloksena on aina niin arkkitehtonisesti kuin taloudellisesti arvokas kokonaisuus. 

2. Käynnistämme viranomaisvuoropuhelun jo varhaisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa sujuvan etenemisen.

"Tuloksena on aina omistajan kannalta arvokas kokonaisuus ja tunnusluvut, joiden pohjalta hankkeen
etenemisestä on mahdollista päättää "

Jari Mäkimartti
Arkkitehti SAFA


Jämerä Loft

Jämerä Kivitalot Oy:n kuuden asunnon loft-kokonaisuus suunniteltiin Tampereen
asuntomessuille vuonna 2012. Kohde oli myös ehdolla Vuoden
betonirakennepalkinnon saajaksi. Asuntoja on sittemmin toteutettu eri puolille
maata.

As Oy Vuoreksen Tiera

As Oy Vuoreksen Tiera 2018. Lamellihirsinen kohde muodostuu viidestä erillistalosta, jotka on sijoitettu viuhkamaiseen muotoon. Hanke toteutettiin kumppanuuskaavoituskohteena yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Ollikaisen Hirsirakenteen kanssa.