Alue- ja asuntokehitys

Aluekehityksen ja asuntotuotannon hankkeiden ytimessä on kohteiden täyden
potentiaalin hyödyntäminen.

Alue- ja asuntohankkeiden kehittämisessä ja toteutussuunnittelussa tavoitteena on hankkeen arvon maksimointi. Meille se tarkoittaa hankkeen omistajan tarpeiden kartoittamista ja kohteen mahdollisuuksien perinpohjaista tarkastelua niin arkkitehtuurin, sääntelyn kuin talouden näkökulmista, oli kyse sitten vapaarahoitteisista kohteista tai tuetusta asuntotuotannosta.

Tuloksena on hankkeen omistajan kannalta arvokas kokonaisuus tunnuslukuineen, mikä mahdollistaa päätöksenteon hankkeessa etenemisestä.

HIMLAn hankkeiden kirjo vaihtelee asumisesta julkiseen rakentamiseen, asemakaavoitukseen sekä maankäytön suunnitteluun erilaisten toimintojen ympärille.

Erityisosaamistamme ovat muun muassa asumisen uudenlaiset konseptit, niin puu- kuin kivirakenteisina, lisäksi olemme toteuttaneet esimerkiksi puukerrostalokehityshankkeita.


HYÖDYT

1. Työtämme ohjaa arvoajattelu, jolloin lopputuloksena on aina niin arkkitehtonisesti kuin taloudellisesti arvokas kokonaisuus. 

2. Käynnistämme viranomaisvuoropuhelun jo varhaisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa sujuvan etenemisen.

"Erityisosaamistamme ovat asumisen uudenlaiset konseptit ja erilaisten materiaalien käyttö. Olemme toteuttaneet esimerkiksi puukerrostalokehityshankkeita."

Jari Mäkimartti
Arkkitehti SAFA | Osakas

HANKEKEHITYKSEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Hankekonsultaatiot Työmaakatselmoinnit Työryhmäkartoitus Pääsuunnittelu Asiantuntijapuheenvuorot

Ota yhteyttä

jari.makimartti@arkkitehti.fi
+358 40 522 9601

aluekehitys mobiili
aluekehitys web

REFERENSSIT

VTS PIKKUNIEMENKATU TAMPERE

Asuinkerrostalo VTS Pikkuniemenkadun suunnittelu 2019.

LAMMINPÄÄN LUMOUS TAMPERE

As Oy Tampereen Lamminpään Lumouksen suunnittelu 2018.

 

As Oy Vuoreksen Tiera

As Oy Vuoreksen Tiera 2018. Lamellihirsinen kohde muodostuu viidestä erillistalosta, jotka on sijoitettu viuhkamaiseen muotoon. Hanke toteutettiin kumppanuuskaavoituskohteena yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Ollikaisen Hirsirakenteen kanssa.