8.7.2020

HIMLA arkkitehdit Oy ja Rakennusliike J. Malm Oy voittoon Lamminrahkan tontinluovutuskilpailussa

Lamminrahka tonttiliittymä

 

Hyvän asumisen edellytykset
KORTTELI 1509 on itsenäinen, toimiva ja vetovoimainen – samalla sillä on elämänmittainen rooli koko Lamminrahkan uuden asuinalueen osana, yhdistäjänä ja kokoajana. Suunnitelmassa kaupunkitilaan kiinnittymiseen on käytetty arkkitehtonisia ja toiminnallisia, asemakaavan mukaisia elementtejä. Lähestyttäessä korttelia suunnalta miltä tahansa, tulija kohtaa kivijalassa katutilaan ja ympäristöön avautuvia ja osallistavia toimintoja sekä asumisen eri toteutustapoja.


KORTTELIN 1509 sisään astuttaessa kokonaisuuden ydin avautuu. Sisäpihalla maantasokerroksessa on yhteistilojen, leikin ja oleskelun pienten toimintojen ketju – kuin kylän raitti, jota reunustavat ja rajaavat, asuntopihat, rakennelmat ja viihtyisä viherpiha.

 

Lamminrahka sisäpiha

 

Energiatehokkuus
Tontin rakennuksissa tavoitellaan mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä sekä kiinnitetään erityistä huomioita energia- ja elinkaaritehokkuuteen. Rakennusten julkisivuissa ylilämpenemisen hallitaan parvekkeilla, auringonsuojaikkunoilla ja muilla varjostavilla elementeillä, mm. puusto ja viherrakentaminen.


Lämmityksentuotanto järjestetään joko maalämpöjärjestelmällä tai kaukolämmöllä. Ullakkokerroksissa laajat ikkunapinnat suunnataan pohjoiseen ja eteläpuolista katon lapetta aukotetaan maltillisesti.

 

Lamminrahka silta