Oppimisympäristöt

Uudet oppimisen tavat ja teknologiat haastavat oppimisympäristöjen arkkitehtuurin.

Education mobiili
Education web

Oppimisen maailma muuttuu koko ajan. Kukaan ei osaa kertoa, millainen koulu on viiden vuoden kuluttua. Meille HIMLAssa se tarkoittaa muutoksessa mukana elämistä ja uuden luomista.

Oppimisen ympäristöt, koulut ja päiväkodit suunnitellaan toimiviksi yhdessä käyttäjien kanssa siten, että ne palvelevat pitkälle tulevaisuuteen. Tiloja on pystyttävä muuntelemaan vaihtuviin käyttötärkoituksiin, ja esimerkiksi äänimaisemaan ja melun hallintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Suomalainen koulu oppimisympäristöineen kiinnostaa myös maailmalla. Näiden ympäristöjen tuntemus onkin meille kansainvälistymisvaltti.

Hankkeen omistajalle arvoa tuo HIMLA arkkitehtien ammattitaito, materiaalien tuntemus, sisäilmaosaaminen ja kustannustietoisuus. Tilojen käyttäjät saavat keskittyä olennaiseen – oppimiseen.

 

Hyödyt

1. Terveet, turvalliset ja toimivat tilat palvelevat läpi elinkaarensa ja muuntuvat käyttäjien tarpeiden mukana.

2. Vahvuuksiamme koulu- ja päiväkotihankkeissa ovat sisäilmaosaaminen, materiaalituntemus ja kustannustietoisuus.

3. Luova ja ongelmanratkaisuun perustuva toimintatapamme takaa aina tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut.

"Oppimisen ympäristöt suunnitellaan toimiviksi
yhdessä käyttäjien kanssa."

Jussi Hietalahti

Jussi Hietalahti
Arkkitehti SAFA | Osakas

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Hankekonsultaatiot Työmaakatselmoinnit Työryhmäkartoitus Pääsuunnittelu Asiantuntijapuheenvuorot lectures & presentations

Ota yhteyttä

jussi.hietalahti@arkkitehti.fi
+358 40 558 5141

LAUNEEN HIRSIPÄIVÄKOTI

Yksityisen Ipanala-päiväkotiketjun toimitilat valmistuivat Lahden Launeelle vuonna 2018. Kuusiryhmäisessä päiväkodissa on tilat 120:lle lapselle.

Tilojen monipuolisen käytön mahdollistamisen lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin rakennuksen akustiseen suunnitteluun. Avara keskusaula mahdollistaa monipuoliset toiminnot, lisäksi lapsiryhmillä on omat leikki-ja lepotilansa.

Hirsipäiväkoti on toteutettu Terve talo-mallin mukaisesti.

RUOVEDEN HIRSIPÄIVÄKOTI

Ruoveden hirsipäiväkodin suunnittelu 2019.