Vuonna 1979-82 rakennetun Porin Kaupungin sairaalan C- osan saneeraus, kattaen vastaanottokerroksen, neljä osasto- kerrosta , IV konehuoneen ja vesikaton. Raamit suunnitte- lulle antoi rakennuksen kantava runko, pilari- ja ikkunajako. Peruslähtökohtana arkkitehtuurille oli luoda esteettömiä paranemista tukevia toimintaympäristöjä.

Keskiössä on aktiiviset keskitilat joita voidaan käyt- tää kuntoutettavien yhteistoiminnoissa. Hissi ja porraskuilu jakaa kerrokset kahteen 14 potilashuoneen osastoon joissa jokaisessa on oma erityistä kiitosta saanut aktiivinen keski- tila. Sama perusratkaisu toistuu kaikissa osastokerroksissa, orientoitumista on korostettu värityksillä.

Potilashuoneet ovat varusteltu omatoimisen liikku- misen ja monipuolisen käytettävyyden mahdollistaviksi, jol- loin myös kevyt eristäminen pisaratartuntojen välttämiseksi on mahdollista. Sisustusratkaisuilla potilashuoneista pyrittiin saamaan normaaleja sairaalahuoneita viihtyisämpiä, mm. massiivipuudetaljeilla sekä huolellisilla valaistusratkaisuilla.

Laajuus 9700m2.
Valmistunut 2014

November 28, 2015